Oferowane przez nas usługi wsparcia to kompleksowa opieka nad realizowanym szkoleniem, która w zależności od życzeń Klienta może obejmować:


  • obsługę administracyjną i techniczną
  • pomoc lub pełną obsługę realizacji kursu e -learningowego
  • stały monitoring procesu kształcenie w celu utrzymywania wysokiego poziomu motywacji kursantów
  • raportowanie postępów w nauce oraz wyników pracy z kursem
  • działania marketingowe i promocyjne
  • opracowanie wyników z przeprowadzonego szkolenia
  • nadzór metodyczny