Czym jest system LMS

Skrót LMS pochodzi od angielskich słów Learning Management System czyli System Zarządzania Nauczaniem.

Jest to oprogramowanie służące do przechowywania i dystrybucji szkoleń, kursów oraz treści edukacyjnych oraz zarządzania aktywnością szkoleniową i kompetencjami.

Z punktu widzenia użytkownika końcowego LMS zapewnia efektywny sposób śledzenia indywidualnych umiejętności i kompetencji, proste metody lokalizacji aktywności szkoleniowych i rejestracji na kursy.

LMS zarządza dostępem do kursów online na które użytkownik został zarejestrowany. LMS ułatwia wprowadzenie, śledzenie, zarządzanie, i raportowanie aktywności szkoleniowych w organizacji. Wartością dodaną do LMS jest szeroki zakres funkcjonalności.

Zapytaj o ofertę na wdrożenie lub dzierżawę platformy LMS.

Imię i nazwisko

Organizacja

Adres E-Mail

Treść zapytania