Platformy LMS oferowane przez Mono Interactive mogą zostać udostępnione Państwu na jeden z dwóch sposobów:

Outsourceing platformy:

Dzierżawa platformy w modelu ASP pozwala Klientowi na skoncentrowanie się na działalności biznesowej, podczas gdy obsługą techniczną i administracyjną zajmuje się nasza firma.
W modelu tym na życzenie Klienta jesteśmy w stanie wykorzystać spersonalizowane logotypy oraz dostosować system do wymagań kolorystycznych i wizualnych Państwa organizacji.

Wdrożenie platformy u klienta:

W ramach tego modelu oferujemy opiekę wdrożeniową oraz dostosowanie graficzne interfejsu użytkownika.
Ponadto istnieje możliwość stworzenia dodatkowych, „szytych na miarę” funkcjonalności, raportów oraz integracji z Państwa systemami informatycznymi.

Przegląd oferowanych rozwiązań:

 Ilias LMS  Moodle LMS Mono Station™

Zapytaj o ofertę na wdrożenie lub dzierżawę platformy LMS.

Imię i nazwisko

Organizacja

Adres E-Mail

Treść zapytania