Mono Interactive specjalizuje się głównie w produkcji dedykowanych szkoleń e-learningowych oferowanych wraz z wszechstronnym pakietem usług wspierających Państwa przedsięwzięcia edukacyjne.Oferujemy również gotowe szkolenia elektroniczne dostępne w naszym sklepie internetowym oraz szereg usług i produktów związanych z udostępnianiem czy wdrożeniem platformy LMS.
 

Potencjał, wiedzę i doświadczenie naszego zespołu wykorzystujemy także oferując firmom wszechstronne wsparcie w ramach realizowanego procesu edukacyjnego. Uczestnicząc we wdrażaniu systemów e-learningowych umożliwiamy korporacjom osiągnięcie optymalnych efektów, dzięki dostosowaniu naszych działań do indywidualnych preferencji, budżetu oraz wyzwań biznesowych.

Nasza oferta obejmuje cztery główne kategorie:
 

 • Szkolenia dedykowane – innowacyjne produkty szkoleniowe powstające na indywidualne zamówienie klienta i poprzedzone szczegółową analizą potrzeb oraz celów edukacyjnych. Kierowane są one do konkretnej grupy docelowej i projektowane w taki sposób, aby jak najefektywniej sprostać preferencjom odbiorcy. Przy tworzeniu szkoleń dedykowanych największy nacisk kładziemy więc na dostosowanie ich do specyficznych wymagań klienta.
 • Szkolenia gotowe – przygotowywane przez zespół fachowców z Mono Interactivelub naszych partnerów, cechują się szerokim zakresem tematycznym, wysoką efektywnością edukacyjną i biznesową, prostą obsługą oraz ciekawą formą kształcenia. Opracowywane są na podstawie analizy zapotrzebowania na rynku i tworzone z myślą o kształceniu umiejętności najbardziej poszukiwanych przez pracodawców poszczególnych branż.
 • Platformy LMS – (Learning Management System) umożliwiają sprawne zarządzanie wszelkimi działaniami związanymi z realizacją procesu szkoleniowego. Oferujemy usługi związane z dostosowaniem funkcjonalności do indywidualnych potrzeb. Kastomizacja platformy polega głównie na rozszerzeniu zakresu możliwości o nowe opcje lub zawężeniu wyboru jedynie do funkcjonalności wymaganych przez Klienta. Proces personalizacji pozwala na sprawniejsze zarządzanie użytkownikami oraz prowadzonymi projektami, jak i efektywne raportowanie osiąganych wyników oraz aktywności w pracy ze szkoleniami.
 • Usługi wsparcia – to kompleksowy zestaw działań realizowanych w trakcie procesu szkoleniowego w celu podniesienia efektywności szkolenia oraz kontrolowania postępów nauczania. Działania te głównie skupiają się wokół technicznej obsługi systemu, wsparcia mentorskiego oraz szeroko rozumianego marketingu wewnętrznego. Pomagają one w zmotywowaniu użytkowników do pracy ze szkoleniami a co za tym idzie do znacznego wzrostu efektywności nauczania i osiąganych rezultatów.

W ramach prowadzonych projektów realizujemy m. in. następujące zadania:
 

 • analiza potrzeb szkoleniowych i kompetencji pracowników,
 • opracowanie koncepcji przekazu treści szkoleniowych,
 • przygotowywanie scenariuszy szkoleń i gier edukacyjnych,
 • projektowanie i realizacja materiałów graficznych oraz multimedialnych,
 • kompleksowa produkcja szkoleń e-learningowych oraz pomocy dydaktycznych,
 • pomoc przy osadzaniu gotowego kursu na platformie LMS,
 • konsultacje i doradztwo w zakresie wdrożeń oraz obsługi platformy,
 • marketing motywacyjny i realizacja usług wsparcia.

Przykładowe realizacje