PN-EN ISO 9001:2009 (Quality Management Systems) to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.


Systematycznie podnosząc swoje kwalifikacje oraz
dbając o wszechstronny rozwój naszej firmy poprawiamy jakość naszych usług tak, aby w pełni satysfakcjonowały naszych Klientów oraz spełniały międzynarodowe standardy. Obecnie Mono Interactive jest w trakcie procesu wdrażania systemu zarządzania jakością ISO, który zakończy się pod koniec 2015 roku.

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.:

 • wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami
 • zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością
 • usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu
 • dokonywanie systematycznych pomiarów

Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w przedmiotowej normie i uwzględniają następujące zasady:

 • zorientowanie na klienta
 • wypracowywanie przez zarząd kierunków rozwoju spółki
 • zaangażowanie ludzi
 • podejście procesowe
 • systemowe podejście do zarządzania
 • ciągłe doskonalenie procesów i procedur
 • rzeczowe podejście do podejmowania decyzji
 • korzyści płyynące ze współpracy z kwalifikowanymi dostawcami