Kontakt i dane teleadresowe

Dodatkowe informacje dotyczące oferty lub współpracy można uzyskać pod jednym z poniższych adresów:

Siedziba w Warszawie

Mono Interactive Sp. z o. o.
Adres: ul. Dominikańska 21B, 02-738 Warszawa
Tel.:   (22) 21 317 49
E-Mail: biuro@mono-interactive.pl

Odział w Toruniu:

E-Mail:  torun@mono-interactive.pl

Informacje o Spółce

KRS: 0000397862
NIP: 527-266-63-36
REGON: 145840414
Kapitał zakładowy: 50 000 zł opłacony w całości
Rejestr: XII Wydział Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy